فیجت خامه ای نان

57,000 تومان

این فیجت خامه ایمون نسبت به فیجت خامه ای های دیگه مقاوم تره چون خیلی ضخیم تره

ارجینال و وارداتی هستند و می تونین با استفاده از یک سرنگ تمیز و خالی پر باد ترشون بکنین